فروشگاه بالماسکه

اهمیت توجه به کودکان

کتاب استثنایی‌ها از مالکوم گلدول با نام کامل Outliers; the story of success درباره آدمهای موفقه، آدمهایی اینقدر موفق که با بقیه فاصله میگیرن و ما بهشون میگیم آدم های خارق العاده یا استثنایی. کتاب میاد عوامل مهم و تاثیر گذار در موفقیت این آدمهارو از خلال تعریف کردن سرگذشت چند تا آدم موفق بررسی میکنه

ادامه مطلب