جشن هالووین و نحوه برگزاری آن

جشن هالووین و نحوه برگزاری آن

هالووین یکی از جشن های سال است که در روز سی و یکم اکتبر آن را جشن می گیرند. یکی از پرسش های متداول در بین کاربران ایرانی این می باشد که هالووین در ایران چه تاریخی است و نحوه برگزاری آن چگونه می باشد ، که در پاسخ باید گفت ، هالووین 2020 در تاریخ شمسی می شود : تاریخ هالووین 2020 به شمسی می شود معادل روز شنبه دهم آبان 1399