چراغ خواب طرح کره ی ماه

چراغ خواب طرح کره ی ماه

چراغ خواب طرح کره ی ماه دارای برجستگی هایی است که آن را دقیقا مانند ماه کرده است، این چراغ خواب دارای پایه چوبی است که می توان آن را به عنوان دکوری روی سطوح صاف قرار داد همچنین در زیر کره محلی تعبیه شده که می توان بدین وسیله آن را از سقف نیز آویزان کرد.

این محصول دارای 3 رنگ نوری می باشد که با ضربه  زدن بر سطح ماه، رنگ های آن تغییر پیدا می کند و پس از تغییر 3 رنگ با ضربه چهارم چراغ خواب طرح کره ی ماه خاموش می شود.

چراغ خواب طرح کره ی ماه 

( یک محصول وجود دارد. )

فروش ویژه