اکسسوری دلقک

معنی لغت دلقک

دلقک به معنی لوده، لوس، مسخره است. یعنی کسی با انجام کارهای خنده دار دیگران را به خنده می اندازد.

واژه ی دلقک نخستین بار در دربار سلطان محمود غزنوی پدید آمد که برخی از آنها به شهرت رسیده بودند. نام چند تن از آنها طلخک(دلقک سلطان محمود غزنوی) کل عنایت( دلقک شاه عباس کبیر)، شیخ حمد الله(دلقک ظل السلطان) و ابوالحسن دمشقی در دستگاه خلیفه هارو الرشید می باشد.

دلقک دربار کیست؟

دلقک دربار به دلقک ویژه ی دربار گفته می شود. دلقک های دربار موجب شادی پادشاه و اطرافیان می شدند. آنها مسائل و وقایع روز کشور را با طنز در آمیخته و حتی با تقلید و آزار سلطان، به نوعی اعتراض و عقده های سرکوب شده را بازگو می کردند.

نوع پوشش دلقک ها

دلقک ها از لباس های رنگارنگ همراه با کلاه گیس های رنگی استفاده می کنند. برخی با ماسک های صورت دلقک و برخی با گریم مخصوص دلقک ظاهر می شوند.

اکسسوری دلقک 

( 50 محصول وجود دارد )
در صفحه